https://sites.google.com/a/loei1.go.th/cc-banahi/ita/ita2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • มอบอุปกรณ์กีฬา     ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563จะมีผู้มามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนชุมชนบ้านอาฮีซึ่งเคยมามอบชุดนักเรียนแล้ว
  ส่ง โดย โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่
 • จุดเช็คอินแห่งใหม่
  ส่ง 23 มิ.ย. 2563 20:06 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • เว้นระยะห่าง รักษาระยะห่าง 2 เมตร
  ส่ง โดย โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่
 • ล้างมือ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรม
  ส่ง โดย โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่
 • สวมหน้ากาก สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  ส่ง โดย โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่
 • วัดอุณหภูมิิ                                                                           ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน
  ส่ง โดย โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 17 มิ.ย. 2563 21:54 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น